Εστίες από πυρότουβλα

Εστίες από πυρότουβλα
 

Εστία από πυρότουβλα Σ-65 Αυτοαεριζόμενο

Εστία από πυρότουβλα Σ-65 Αυτοαεριζόμενο Έξω από γωνία 0,65 Μήκος εστίας 0,70 Βάθος εστίας 0,55 Ύψος εστίας 0,38 Ύψος συνόλων 1,03  ...
Προβολή
 

Εστία από πυρότουβλα Α-91 Αυτοαεριζόμενο

Εστία από πυρότουβλα Α-91 Αυτοαεριζόμενο Μήκος έξω 1,10 Μήκος εστίας 0,90 Βάθος εστίας 0,55  
 

Εστία από πυρότουβλα Αυτοαεριζόμενο πρισματικό

Εστία από πυρότουβλα Αυτοαεριζόμενο πρισματικό Μήκος έξω 1,03 Βάθος έξω 0,72 Μήκος εστίας 0,82 Βάθος εστίας 0,62 Ύψος εστίας 0,57    
 

Εστία από πυρότουβλα Τ4-115 με προσθήκη

Εστία από πυρότουβλα Τ4-115 με προσθήκη Μήκος εστίας 0,86 Μήκος από γωνία 1,05    
 

Εστία από πυρότουβλα Τ4-90 με προσθήκη

Εστία από πυρότουβλα Τ4-90 με προσθήκη Μήκος έξω 1,45 Μήκος εστίας 0,90 Βάθος εστίας 0,63    
 

Εστία από πυρότουβλα ΠΜ Πρισματικό

Εστία από πυρότουβλα ΠΜ Πρισματικό Μήκος έξω 1,03 Βάθος έξω 0,72 Μήκος εστίας 0,82 Βάθος εστίας 0,62 Ύψος εστίας 0,57